QQ登录

只需一步,快速开始

蓝筹投资家园---股票论坛证券网站,百强社区

搜索
楼主:
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

[个股俱乐部] 我们有能力进入“四强”吗?

  [复制链接]
91#
发表于 2004-11-18 00:13:12 | 只看该作者
<A name=587467><FONT color=#000066><B>布老虎</B></FONT></A>等朋友:抓紧时间,先投坛子!超版们不会有意见的


1


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2570331</b> %得<b>12156</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

92#
发表于 2004-11-18 00:13:21 | 只看该作者
请关注蓝筹投资官方微信
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>zas在2004-11-17 22:38:28</I>的发言:</B><BR>一定能!等到星期六晚上不睡觉投一晚上,肯定进三甲!同志们,加油啊!

</DIV><BR>不过别人也是这样想的!!加油!
回复 支持 反对

使用道具 举报

93#
发表于 2004-11-18 00:15:29 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099>stst·音乐房子·蓝筹投资论坛 </FONT>占<b> 2.4504085</b> %</TD>
<TD align=left width=260>
<TABLE height=8 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=12 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#004508 height=8>        </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD width=66>得<b>2289</b>票 </TD>
<TD width=66><IMG src="http://it.icxo.com/100bbs/images/red.gif" border=0> 1</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099>一袭素衣 ·音乐房子·蓝筹投资论坛</FONT> 占<b> 2.3198056</b> %</TD>
<TD align=left width=260>
<TABLE height=8 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=11 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#003105 height=8>        </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD width=66>得<b>2167</b>票 </TD>
<TD width=66><IMG src="http://it.icxo.com/100bbs/images/red.gif" border=0> 2</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099>iron·音乐房子·蓝筹投资论坛</FONT> 占<b> 2.2844787</b> %</TD>
<TD align=left width=260>
<TABLE height=8 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=11 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#002878 height=8>        </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD width=66>得<b>2134</b>票 </TD>
<TD width=66><IMG src="http://it.icxo.com/100bbs/images/red.gif" border=0> 2</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099>独步·音乐房子·蓝筹投资论坛</FONT> 占<b> 1.8262982</b> %</TD>
<TD align=left width=260>
<TABLE height=8 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=9 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#008298 height=8>        </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD width=66>得<b>1706</b>票 </TD>
<TD width=66><IMG src="http://it.icxo.com/100bbs/images/red.gif" border=0> 4</TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

94#
发表于 2004-11-18 00:17:00 | 只看该作者
偶投了3次哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

95#
发表于 2004-11-18 00:17:03 | 只看该作者
<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A> 占<b> 1.2573817</b> %得<b>12160</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
96#
发表于 2004-11-18 00:17:12 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099><A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A></FONT> 占<b> 1.2573869</b> %</TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

97#
发表于 2004-11-18 00:17:18 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099><A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A></FONT> 占<b> 1.2572849</b> %                 12159</TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

98#
发表于 2004-11-18 00:17:34 | 只看该作者
信息被正确提交!! 感谢您的合作,同时也希望您继续关注我们最终的排行结果 !! <BR>
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
99#
发表于 2004-11-18 00:18:01 | 只看该作者
<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000000>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<B> 1.2573869</B> %得<b>12160</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

100#
发表于 2004-11-18 00:20:06 | 只看该作者
d
回复 支持 反对

使用道具 举报

101#
发表于 2004-11-18 00:20:42 | 只看该作者
2


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2575456</b> %得<b>12162</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

102#
发表于 2004-11-18 00:24:59 | 只看该作者
再投,贴图 <BR>
回复 支持 反对

使用道具 举报

103#
发表于 2004-11-18 00:26:50 | 只看该作者
3


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2579585</b> %得<b>12167</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

104#
发表于 2004-11-18 00:27:22 | 只看该作者
<FONT color=#000099>蓝筹投资论坛·音乐房子</FONT> 占<b> 3.5316446</b> %得<b>3703</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

105#
发表于 2004-11-18 00:30:51 | 只看该作者
4


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2581068</b> %得<b>12169</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

106#
发表于 2004-11-18 00:34:33 | 只看该作者
占<b> 1.2584578</b> %得<b>12173</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

107#
发表于 2004-11-18 00:34:50 | 只看该作者
<b>        1.2584553</b> %                         <b>12173</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

108#
发表于 2004-11-18 00:35:29 | 只看该作者
<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A> 占<b> 1.2584502</b> %得<b>12173</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

109#
发表于 2004-11-18 00:36:11 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099><A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A></FONT> 占<b> 1.2585261</b> %</TD>
<TD align=left width=260>
<TABLE height=8 cellSpacing=2 cellPadding=0 width=25 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD bgColor=#002526 height=8>        </TD></TR></TBODY></TABLE></TD>
<TD width=66>得<b>12174</b>票</TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

110#
发表于 2004-11-18 00:37:08 | 只看该作者
5


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A> 占<b> 1.2586153</b> %得<b>12175</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

111#
发表于 2004-11-18 00:39:37 | 只看该作者
再投,贴图: <BR>
回复 支持 反对

使用道具 举报

112#
发表于 2004-11-18 00:43:27 | 只看该作者
6


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2588959</b> %得<b>12179</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

113#
发表于 2004-11-18 00:47:10 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099><A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A></FONT> 占<b> 1.2590611</b> %得<b>12181</b>票</TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

114#
发表于 2004-11-18 00:47:21 | 只看该作者
<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A> 占<b> 1.2592404</b> %得<b>12183</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

115#
发表于 2004-11-18 00:48:17 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099><A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A></FONT> 占<b> 1.2593347</b> %                 12184</TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

116#
发表于 2004-11-18 00:48:57 | 只看该作者
7


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2594289</b> %得<b>12185</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

117#
发表于 2004-11-18 00:50:30 | 只看该作者
<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A> 占<b> 1.2596148</b> %得<b>12187</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

     
118#
发表于 2004-11-18 00:50:53 | 只看该作者
<TABLE border=0 cellPadding=3 cellSpacing=0 width="98%">
<FORM action=save.jsp method=post name=form2 target=_blank>
<TBODY>
<TR bgColor=#ffffff vAlign=bottom>
<TD width="25%"></TD>
<TD width="25%"><INPUT CHECKED name=商务类 type=checkbox value=蓝筹投资论坛> 蓝筹投资论坛</TD></TR></TBODY></FORM></TABLE>
<TABLE border=0 width="95%">
<TBODY>
<TR>
<TD><INPUT name=validateCode size=8 value=8060> </TD>
<TD>
<TABLE cellPadding=0 cellSpacing=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><IMG border=0 src="http://vote.icxo.com/100bbs/images/8.gif"></TD>
<TD><IMG border=0 src="http://vote.icxo.com/100bbs/images/0.gif"></TD>
<TD><IMG border=0 src="http://vote.icxo.com/100bbs/images/6.gif"></TD>
<TD><IMG border=0 src="http://vote.icxo.com/100bbs/images/0.gif"></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
回复 支持 反对

使用道具 举报

119#
发表于 2004-11-18 00:51:34 | 只看该作者
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=770 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT color=#000099><A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" >蓝筹投资论坛</A></FONT> 占<b> 1.2595284</b> %</TD></TR></TBODY></TABLE>得<b>12186</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

120#
发表于 2004-11-18 00:52:20 | 只看该作者
8


票数增的快,爽!


<A href="http://bbs.fivip.com/" target="_blank" ><FONT color=#000099>蓝筹投资论坛</FONT></A> 占<b> 1.2596843</b> %得<b>12188</b>票
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright   ©2015-2016  蓝筹投资家园  Powered by©Discuz! 360网站安全检测平台   ( 沪ICP备19015253号 )
快速回复 返回顶部 返回列表